DSSS do krajů...korupčníci od koryt !!!

KO DSSS Středočeský kraj

Alena Poláčková, Dr.h.c. - předsedkyně

Tel: 605 557 711

E-mail: dsss-stredocesi@email.cz

Facebook: fb.com/dsss.strednicechy